Predmet činnosti

Realizujeme stavby akéhokoľvek druhu ako sú:

diaľničné mosty, železničné mosty, priepusty,

rekonštrukcia žiaruvzdorných výmuroviek všetkých druhov spaľovní, chemických a petrochemických zariadeniach, tepelných agregátov,

polyfunkčné domy, zatepľovanie stavieb, priemyselné haly, strojné zemné práce, potery, sadrokartóny, obklady, dlažby, krovy, pokladanie žľabov na odtok vody, odpadové šachty, kanalizačné zvody, drenáže, rekonštrukcia vozovky a ďalšie stavebné práce.
Šírka vašej obrazovky nie je dostatočná nato, aby zobrazila obsah webstránky. Prosím prispôsobte šírku obrazovky najmenej na 200px.
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain